HomeHoe werkt het?Credits kopenOver onsEmail consultBlogVacatures
...

Merlijn

Medium/Paragnost
bellen met creditsNu niet beschikbaar
chattenNu niet beschikbaar
email consultNu niet beschikbaar
Chat: Je creditsaldo neemt pas af als je daadwerkelijk contact hebt met de consulent. Je kunt dus kosteloos en in alle rust wachten in de chatruimte totdat de consulent antwoord geeft!
Bellen: Je creditsaldo neemt af nadat contact is gelegd met de belcentrale.

Over Merlijn

Medium/Paragnost

Gaves: Afstandshealing, Allround, Coaching, Energetisch reiniging, Foto lezen, Kaartleggen, Lenormand kaarten, Magnetiseren, Medium, Paragnost
Talen: Nederlands, English

Recensies van klanten (0)

Helaas geen recensies gevonden! Wellicht is deze consulent recent toegevoegd aan de website.

Je moet gebeld (met credits), gechat of een email consult gehad hebben hebben met Merlijn om een recensie te kunnen schrijven!Blog van Merlijn

Psychic power and my spirit guide.

*English
I remember that in my past, when I was young, I thought I was fifteen years old to try different energies or presences in the house where I lived with my family. I heard voices coming from the empty house or when I was in different places when I was traveling around my country. Well, little by little I realized I had an extra-sensory capacity, I could dream and have premonitory dreams - I could look or touch a person and understand what could happen in his present or future. At first I was afraid of all this but then growing up and knowing many people in the paranormal world I knew I had a special gift and was not afraid of it. With my psychic power, I can help you understand how your future as a couple will go with your partner, your marriage, cohabitation, family, work. I am sure I have a psychic gift but I am also sure that I have a dirty guide with me and around me. Through his advice I can understand and advise you on how your life will go. My guiding spirit has been with me for a long time and we have grown together so his energy is also my strength to give you good advice. In my path as Psychic, furtune-teller, clairvoyant, intuitive and medium, I have made also a path of study about the tarot to learn as to read the tarot for a good divination. I have readed in my past time much tarot`s books and so I could learn and knowledge the tarot`s wolrd. I use during my devination twenty-two Arcana mjor but sometime I use twenty-six Italin minor card that in the past time a ols psychic woman teached to me as to read this tarot deck. Well, when you have need to know your future about your relationship or job and another issue of your life contact me via chat or telephone. I can help you to speack English language or in Italian lenguage but for who is Dutch citizen I can help you only for a consultation via chat in this time. I am stay to learn Dutch language.

I wish you have a nice day at all! Psychic.

*Italiano
Ricordo che nel mio passato, quando ero giovane, pensavo di avere quindici anni per provare diverse energie o presenze nella casa in cui vivevo con la mia famiglia. Ho sentito voci provenienti dalla casa vuota o quando ero in posti diversi mentre viaggiavo per il mio paese. Bene, a poco a poco ho capito di avere una capacità extra-sensoriale, di sognare e di avere sogni premonitori: potevo guardare o toccare una persona e capire cosa poteva accadere nel suo presente o nel suo futuro. All`inizio avevo paura di tutto questo ma poi, crescendo e conoscendo molte persone nel mondo paranormale, sapevo di avere un dono speciale e non ne avevo paura. Con il mio potere psichico, posso aiutarti a capire come il tuo futuro di coppia andrà con il tuo partner, il tuo matrimonio, la convivenza, la famiglia, il lavoro. Sono sicuro di avere un dono psichico, ma sono anche sicuro di avere una guida sporca con me e intorno a me. Attraverso il suo consiglio, posso capire e consigliarti su come andrà la tua vita. Il mio spirito guida è stato con me da molto tempo e siamo cresciuti insieme così la sua energia è anche la mia forza per darti un buon consiglio. Nel mio percorso di Psichico, furtune-teller, chiaroveggente, intuitivo e medio, ho anche fatto un percorso di studio sui tarocchi per imparare a leggere i tarocchi per una buona divinazione. Ho letto nel mio passato molti libri di tarocchi e così ho potuto imparare e conoscere il mondo dei tarocchi. Io uso durante la mia devozione ventidue Arcani più ma a volte uso ventisei carte minori di Italin che nel passato una donna psichica mi ha insegnato a leggere questo mazzo di tarocchi. Bene, quando hai bisogno di sapere il tuo futuro sulla tua relazione o lavoro e un altro problema della tua vita contattami via chat o telefono. Posso aiutarti a parlare in inglese o in italiano ma per chi è cittadino olandese posso aiutarti solo per una consulenza via chat in questo momento. Sto restando per imparare la lingua olandese.

Ti auguro una buona giornata a tutti! Sensitivo

*Dutch
Ik herinner me dat ik in mijn verleden, toen ik jong was, dacht dat ik vijftien jaar was om verschillende energieën of aanwezigheden uit te proberen in het huis waar ik met mijn gezin woonde. Ik hoorde stemmen uit het lege huis komen of wanneer ik op verschillende plaatsen naar mijn land reisde. Wel, beetje bij beetje begreep ik dat ik een buitenzintuiglijke vaardigheid had, om te dromen en voorgevoelige dromen te hebben: ik zou iemand kunnen zien of aanraken en begrijpen wat er in zijn heden of in zijn toekomst zou kunnen gebeuren. In het begin was ik bang voor dit alles, maar toen, toen ik veel mensen in de paranormale wereld groeide en kende, wist ik dat ik een speciaal geschenk had en ik was er niet bang voor. Met mijn paranormale kracht, kan ik je helpen begrijpen hoe je toekomst als koppel zal gaan met je partner, je huwelijk, samenwonen, familie, werk. Ik weet zeker dat ik een paranormaal begaafd geschenk heb, maar ik weet ook zeker dat ik een vuile gids bij me heb en om me heen. Door zijn advies kan ik u begrijpen en adviseren over hoe uw leven zal verlopen. Mijn leidende geest is al heel lang bij me en we zijn samen gegroeid, dus zijn energie is ook mijn kracht om je een goed advies te geven. In mijn reis als paranormaal beginner, helderziende, helderziende, intuïtieve en gemiddelde, deed ik ook een tarotstudie om te leren tarotkaarten te lezen voor een goede waarzeggerij. Ik heb in mijn verleden veel tarotboeken gelezen en daardoor kon ik leren en leren over de tarotwereld. Tijdens mijn toewijding gebruik ik nog tweeëntwintig Arcana`s maar soms gebruik ik zesentwintig minor Italin-kaarten die ik in het verleden heb geleerd om dit tarotdek te lezen. Als je je toekomst over je relatie of baan en een ander probleem in je leven wilt weten, neem dan contact met mij op via chat of telefoon. Ik kan je helpen in het Engels of Italiaans te spreken, maar voor degenen die de Nederlandse nationaliteit hebben, kan ik je nu alleen helpen met een chathulpgesprek. Ik blijf de Nederlandse taal leren.

Ik wens jullie allemaal een goede dag! Psychic.Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten