Allerzielen

In de spirituele wereld spreken we over zielen, een ziel als het centrum van het stoffelijk lichaam. Een ziel is de niet materiële component van de mens. De ziel is onsterfelijk. Het is een heel klein gedeelte, een stukje, dat ongeveer zo’n 20 gram weegt, althans volgend doktoren die de ziel na overlijden van een mens, naar buiten zagen treden.

De ziel komt al decennia lang ter sprake. Grote namen als Homerus, Plato, Aristoteles spraken al over de ziel. Ook religies spreken over de ziel, een daarvan is het Christendom, de katholieke kerk spreekt van de ziel en om die reden is er Allerzielen. Een dag waarop alle zielen worden herdacht.

Allerzielen is in de vergeethoek terecht gekomen, maar krijgt de laatste tijd meer aandacht, er is weer belangstelling voor. Niet zozeer meer ingegeven vanuit het geloof, meer van een spirituele overweging. Het herdenken van alle zielen, die ooit hebben geleefd, maar je kunt het ook doortrekken naar alle zielen die nog in een stoffelijk lichaam aanwezig zijn. Want zijn we niet allemaal al een ziel, als je op de wereld komt. En was je daarvoor ook al niet een ziel.

Wetenschappelijk is het nog nooit bewezen dat een ziel bestaat. Men spreekt meer van de ziel als de persoonlijkheid en het temperament van de persoon die zichtbaar is. Daarmee wordt de ziel geassocieerd.

Kijken we vanuit de spirituele benadering, bestaan zielen wel degelijk. Hoe het er uit ziet, wat het is, doet er niet toe. We noemen elk mens een ziel. Want elk mens heeft een ziel, dat is wie hij is, zoals die is gemaakt en gevormd, is het omhulsel. Om de ziel heen zit een lichaam, met een geest, een ego en een wil. De ziel is puur, het gevormde niet.

De dag dat we alle zielen herdenken is op 2 november. Die dag heet Allerzielen. Het is een ode aan alle overledenen, aan alle zielen die ooit hier zijn geweest. Die dag herdenken wij alle zielen. We doen dat in de vorm van een bezoek aan de begraafplaats, het schrijven van een gedichtje, een moment van stilstaan bij een dierbare. Het branden van een kaarsje. We noemen het ook wel de dag van het feest van alle zielen.

Jij hebt ook een ziel, of je er nu in gelooft of niet. Je kunt het ook zien als de persoon zoals je bent, zoals je doet. Iets in jou, wat we niet met woorden kunnen omschrijven, ben jij. En we hebben daar de naam ziel voor bedacht. In de tegenwoordige tijd heeft de ziel een andere betekenis gekregen en begint weer meer en meer in beeld te komen.

Religies raken op de achtergrond, dat was voor velen een houvast. Nu verdwijnt deze houvast, maar we hebben als mens iets nodig om in te geloven, ons aan vast te houden. Daarom begint de dag Allerzielen weer populair te worden. We beginnen de ziel te zien, als de mens zelf. Authentiek, als iets heel moois. Dat er mag zijn, dat zichzelf mag zijn, die liefdevol is, bestaansrecht heeft, waardevol is.

Het nieuwe houvast is de spirituele wereld, waarin ieder mens telt, waarin ieder mens liefde mag zijn en ontvangen. Waarin elk mens zich mag voelen, zoals die zich mag voelen en mag doen zoals het voor zichzelf goed voelt. Dat is de spirituele gedachtegoed. Daarom zoeken we nu spirituele hulpverleners als mediums en paragnosten op. Als het nieuwe houvast. Die zo mooi ons kunnen vertellen wat de ziel is. Die ons complimenten geven voor wat we al ons ons leven hebben bereikt. Die ons laten zien waar we nog in kunnen groeien op persoonlijk vlak om zo onze eigen ziel te mogen gaan zien en te mogen gaan koesteren, die we alles gunnen. Want als we dat gaan doen, dan zijn we puur en oprecht. Dan staan we in de gunfactor naar alles en iedereen toe, inclusief onszelf.

Zo heeft de ziel een hele andere betekenis gekregen in de loop van de tijd en vieren we op Allerzielen, het feest van alle zielen die hebben geleefd en als medium zeg ik dan, ook nog die nu rondlopen. Vier het leven, jouw leven op 2 november!

Medium Yvonne