Betrouwbaarheid als sleutel voor innerlijke vrede

Betrouwbaar- betrouwbaarheid- trouw ….een woord dat ik ontelbare keren hoor in een gesprek…ik betrouw hem / haar niet, ik ver-trouw het zaakje niet – hij/ zij is niet trouw –

Betrouwbaar- betrouwbaarheid- trouw ….een woord dat ik ontelbare keren hoor in een gesprek…ik betrouw hem / haar niet, ik ver-trouw het zaakje niet – hij/ zij is niet trouw –
De ware waarde van betrouwbaarheid ligt in de innerlijke rust die ze met zich meebrengt; ze bevrijdt onze geest van hetgeen nutteloos is- omdat er- in plaats van ineengestrengeld vlechtwerk van schijnbare plichten, oppervlakkige momentele neigingen en verstrikkingen in uitvluchten, verklaringen of leugens om bestwil- een duidelijke, vrije weg opdoemt.
Zelfs de meest onnadenkende moment- mens, zelfs de ergste eenzelvige heeft tegenstrijdige gedachten, gevoelens en motieven in zijn ‘ achterhoofd ‘. Zijn onderbewuste moet voortdurend werk verzetten om niet in de ‘ jungle ‘ van wisselvallige gebeurtenissen, eisen en behoeften te verdwalen!
Betrouwbaarheid…is géén plicht! Maar het is oh zo bevrijdend!
Betrouwbaarheid staat NIET tegenover vrijheid en spontaniteit, maar maakt deze wel mogelijk; weliswaar stellen behoeften en beschikbare tijd grenzen , deze grenzen worden echter door geestelijke helderheid en bestendigheid niet nauwer, maar wel breder!
Wie dus een heldere weg volgt, heeft veel meer ‘ speelruimte ‘ voor beslissingen en meer gelegenheid tot waarlijk spontaan handelen dan iemand die begrensd door de grillen van het moment, de voortdurende verandering van mening en de onoverzichtelijkheid van de chaos in kleine kringen zijn schommelende baan beschrijft.
Het wijdverbreide idee dat bestendigheid een vrijwillige inperking van vrijheid en individualiteit is, berust op een misverstand; vrijheid en individualiteit worden met gedachteloosheid en willekeur verwisseld.
Wanneer we mensen die uit gewoonte ONWAARHEID spreken en hun woord breken eens vergelijken met mensen die OPRECHT zijn en zich aan hun woord houden, kunnen we dit snel waarnemen!
We zien- zelfs, of juist, wanneer we zelf tot kleine of grote leugens geneigd zijn- dat de ene onwaarheid bijna onvermijdelijk de volgende uithaalt! Wie zich niet aan een belofte houdt, heeft wel altijd een smoesje klaar. En dat kan dus wel gevolgen hebben….
Nu gelukkig liegt niet iedereen zo zwaar….En het komt ook niet vaak voor dat toevalligheden zich zo opstapelen. Maar wie niet de waarheid spreekt, leeft altijd ergens in ‘ gevaar ‘ en maakt zich het leven moeilijker dan nodig is.

De waarheid spreken is geen moreel gebod, je maakt het jezelf alleen veel gemakkelijker.
Dat geldt niet alleen voor de gevallen waarin je onhandig liegt, gemakkelijk te doorzien opschept of je heel duidelijk niet aan je woord houdt.
Want opnieuw is het vooral de innerlijke uitwerking dat doorwerkt.
Het is vaak heel lastig te waarheid te herkennen. Maar waar-achtigheid is een spirituele richtlijn die niet noodzakelijk op uiterlijke feiten te maken heeft. Wat je ziet is uiteindelijk niet noodzakelijk de waarheid. Zelfs in het geval we ervan uitgaan de waarheid te kennen, zijn we misschien wel het verst van de waarheid verwijderd. In de situaties waar het gaat om sociale waarnemingen, spirituele inzichten, esthetische indrukken, is het niet eenvoudig om dé waarheid als waarheid te benoemen.
Waarachtigheid heeft niets te maken met ethiek of met bij zijn gedacht blijven, maar is een zich openstellen. Waarachtigheid beoefen betekent eenvoudig oprecht zijn tegen jezelf, niet doen alsof, en dus ook oprecht zijn tegenover anderen.
Waarachtig zijn betekent niet ‘ een bepaalde indruk willen maken ‘ maar eenvoudig ‘ zijn ‘.
Veel mensen neigen ertoe ,wanneer ze iets vertellen, een interessante indruk te willen geven door alles wat in te dikken ,uit te vergroten en zelfs te overdrijven. Uiteindelijk is het resultaat dat dit in sommige gevallen de vertellen / schrijver meer schade berokkent dan de luisteraar / lezer. Door een bepaalde indruk te willen maken, wil hij zichzelf interessanter maken en als de luisteraar / lezer vragen stelt, moeten er nieuwe dingen worden verzonnen, en de verstrikking in illusies wordt steeds sterker, steeds verder verwijdert de verteller / schrijver zich van de waarachtigheid, steeds verder verwijdert hij zich van zichzelf en om die reden is het heel belangrijk om waar-achtig te zijn en te blijven.
‘ Wie holle woorden spreekt, zal op de duur vertrouwen verliezen ; Wie lichtvaardig een belofte doet, wekt geen vertrouwen; wie lichtzinnig met dingen en mensen omgaat, stuit onvermijdelijk op moeilijkheden. En daarom vat een wijs persoon niets licht op- omdat alles in het licht helder is/ wordt.

Warme hartegroet
Mieke