Je eigen waarde zien

dan begrijp je hoe waardevol of je bent en ga je van daaruit handelen. Waar je waarde aan hecht, ben je zuinig op. Je verzorgt het goed, geeft er alle aandacht aan en beschermt het voor tegenspoed. Je wilt het immers niet kwijt en zodra je merkt dat iets of iemand er iets verkeerds mee wilt doen, zorg je er voor dat je dat tegenhoudt.

Je kan zelfs je waardevolle bezittingen verzekeren, dat als er schade aan is, het weer kan worden gerepareerd en mocht je het onverhoopt, ondanks je goede zorgen, kwijtraken, je in staat bent het nieuw aan te schaffen.

Allemaal willen we zo lang mogelijk leven, en het leven zo lang mogelijk in goede gezondheid doorbrengen. We zitten niet op enge ziektes, kwalen, te wachten. We vinden een griep al heel erg lastig en een snee in je vinger kan je al belemmeren alles te doen.

Vanuit dit opzicht, zou je denken dat de mens zichzelf als het kostbaarste bezit ziet. Dat daar geen twijfel uit zou hoeven te bestaan. In de praktijk is dit verre van dat. We zijn vaak de waarde niet. De ene keer door heel slecht te slapen, omdat we niet stilstaan waarom goed slapen noodzakelijk is. Of we stoppen ons lekker vol met junkfood, waardoor organen een grote klap te verwerken krijgen. We kiezen voor verslavingen, als sigaretten, drank, verdovende middelen. Niet stilstaan wat de waarde is van onszelf als mens.

Ditzelfde zien we terug bij diegenen die in een relatie blijft zitten waarbij de partner niet bij je hoort of past, of manipuleert, of je links laat liggen, maar je blijft zitten waar je zit. Niet bewust dat je je waarde weggeeft. Je eigen waarde niet ziet.

Onszelf verzekeren, dat gaat helaas niet. Die verzekering bestaat niet, we zullen zelf onze eigen verantwoordelijkheid hierin moeten pakken. Maar wat als ons dat niet woord meegegeven, hoe moet je het dan weten.

Vaak gaan we onze eigenwaarde pas zien op het moment dat je iets overkomt en dat je in de tussentijd, jezelf aan alle kanten te kort hebt gedaan. Achteraf zien we het dan vaak pas. Het is van belang dat we het vooraf gaan zien, gaan we op een andere manier leven en samenleven. Daar moeten we van doordrongen raken, dat ieder mens zijn eigen waarde gaat leren zien.

Zodra ieder mens er van doordrongen is en dat proces moet starten vanaf moment van geboorte, dat je meekrijgt dat je goed voor jezelf moet zorgen. Dat je stevig in je schoenen staat, dat je altijd zelfredzaam moet zijn, dat je jezelf nooit door een ander moet laten kleineren. Nooit moet blijven zitten in een relatie die ongezond voor je is.

Dat we er van kinds af aan mee opgroeien en handvatten voor aangeboden krijgen, zal de mens dan op een gegeven moment niet heel anders in het leven gaan staan! Zal deze aanpak er niet voor gaan zorgen, dat mensen er voor waken zichzelf over de kop te werken. Blindelings in een relatie te stappen?

Jazeker wel, daar ben ik van overtuigd. Start er vandaag mee, je eigen waarde te gaan zien, dat niets kostbaarder is dan jijzelf, ook je kinderen niet. Want als jij het zelf ziet, ga je er iets mee doen en geef je het je kinderen op de juiste manier mee. Praat hierover met online mediums, online paragnosten die kunnen jou helpen de verandering in gang te zetten. Zodat jij jezelf nooit meer te kort zal doen en je dierbaren om je heen ook niet.

Medium Yvonne