We horen en lezen niet alleen met onze oren en ogen

Als we alle woorden zouden moeten geloven die we horen, of zelf uitspreken, dan zou ons leven er heel anders uitzien. Als alle woorden letterlijk genomen moeten worden, dan zou iedereen de waarheid spreken, dat dan weer niet onze waarheid is, is weer een ander gegeven.

Maar uitgaande dat elk woord echt, oprecht, gemeend, eerlijk is en er zijn er die daarin geloven, kom je bedrogen uit. Woorden zijn een toevoeging, ze voegen ergens iets aan toe. Waar voegen ze iets aan toe?

Woorden voegen iets toe aan jouw expressie, jouw energie en als de woorden niet stroken met datgene wat je uitstraalt, zijn je woorden misschien op dat moment wel onecht. Of je houdt iets achter, of je bent bang om datgene te zeggen wat je op je hart hebt.

Zo kunnen we in de heetst van een strijd ook heel veel woorden roepen, die niet de lading dekken, die niet eerlijk zijn, misschien juist wel heel gemeen zijn. Die we achteraf beter niet uit hadden kunnen spreken en spijt van hebben. Terugdraaien gaat niet meer, we zullen er mee moeten leven, loslaten, onszelf er voor vergeven. Spijt betuigen, als dat nog zin heeft.

Diegenen die de woorden allemaal geloven, die ze horen, hebben zelf ook vaak het idee dat ze waarheid spreken. Ze gaan er immers ook vanuit dat de woorden van de ander waarheid zijn. Als we de boodschap niet achter woorden zien, slaan we een belangrijk iets over. Onze intuïtie heeft een zeker weten, niet onze oren, ogen. Het is een samenspel van de zintuigen en onze intuïtie.

Onze oren horen de woorden, onze intuïtie vertaalt ze, die weet of de woorden kloppen ja of nee. Onze intuïtie voelt ook aan of er een onderlinge strijd is ja of nee. Die voelt dat er wellicht iets aan de hand is, een grimmige sfeer, of dingen niet worden uitgesproken. Zonder intuïtie kun je zomaar heel erg de mist ingaan, als je de woorden alleen maar hoort met je oren.

Met je oren vang je iets op, klanken, die omgezet worden tot woorden, waarbij je intuïtie een interpretatie doet. Als je te veel leeft vanuit je hoofd, waardoor je je intuïtie niet hoort, weet je dus ook niet of de woorden die een ander uitspreekt, echt zijn.

Dat geeft verwarring en onduidelijkheid. En veel mensen hebben daar last van, ze zijn met hun brein te veel gericht op de woorden zelf, hechten daar waarde aan. Het zijn ook vaak mensen die alle woorden op een weegschaal gaan leggen. Wat bedoelt die ander hier nu mee, we lezen het berichtje nog wel 10 keer over.

Met name als het over de liefde gaat en we angstig zijn, om de ander kwijt te raken, om ruzie te krijgen, of dat de ander ons niet leuk vindt, gaan we krampachtig ons richten op alleen de woorden. Het hoofd is in charge, de intuïtie doet even niet mee. De woorden worden op een weegschaal gelegd, herkauwd, net zo lang totdat we het helemaal niet meer begrijpen en nog angstiger worden.

Alleen uitgaan van iemands zijn woorden, zullen we vaak de plank misslaan, waardoor we zelf verkeerde dingen gaan zeggen, verkeerde reactie geven, boos kunnen worden, terwijl de ander helemaal niets iets bedoeld om boos over te worden.

Leer te horen met niet alleen je oren, en alleen te lezen met je ogen. Maak er bij gebruik van je intuïtie. De eerste keer dat je iets hoort, en je voelt je daar goed bij, dan is het goed. De eerste keer dat je iets ziet en het is goed, dan is het goed. Laat je gedachten geen twijfel gaan zaaien, want die is er dan gewoon niet.

Voelt het niet goed, dan is het niet goed. Op de juiste manier horen en zien, kun je leren. Mediums en paragnosten van Mediumsenparagnosten kunnen het je leren, zodat je nooit meer ergens aan hoeft te twijfelen.

Medium Von