Ze vertellen ons wat we moeten doen in plaats van wat we zelf willen doen

Is het niet de bedoeling van het leven dat elk mens zeggenschap heeft over zijn eigen leven? Is het dan ook niet de bedoeling dat, zodra jij het levenslicht ziet jou alles aangeboden wordt, zodat jij, eenmaal de volwassen leeftijd hebben bereikt, in staat bent om datgene te doen wat jij zelf wilt doen?

Volgens mij is dit de weg voor ieder mens. De weg dat jij leert wat voor jezelf belangrijk is, dat je dat mag ontdekken, uitvinden, en zo toewerkt naar datgene waar jij je goed bij voelt. Helaas, er wordt helemaal niet gekeken naar waar jij je goed bij voelt.

Ja, eventjes, als dat kleine kind dat in de wieg ligt, dan wordt er naar je geluisterd. Als je huilt, dan worden vaak eerst alle registers opengetrokken. Dan krijg je alle aandacht, maar huil niet te veel en te vaak, want dan ontnemen ze je de aandacht. Dan word je aan je lot overgelaten. Er wordt dan niet verder gekeken, of er misschien een onderliggende reden voor zou kunnen zijn.

Voor jou, hoe klein je al bent, een sein dat je je gaat aanpassen. Aanpassen aan datgene wat er van je wordt verwacht en wat je moet doen. Jouw karakter is mede bepalend hoe meegaand of niet, jij bent.

Het ene kind dat zich blijft afzetten van wat er van hem wordt verwacht, wat de norm is. Alhoewel niemand weet wat de norm is. Het andere kind dat zich gaat verstoppen, kleinmaken, zich terugtrekt, op deze manier laat zien, ik doe niet wat moet, ik wil graag mijn eigen ding doen.

Ouders hebben liever een kind dat zich terugtrekt, want die hoor je dan niet meer en hebben ze er ook het minste last van. Er bij stilstaan dat het kind het doet, gaan we aan voorbij, dat zien we niet.

En dan het kind dat qua karakter het zich allemaal wel laat welgevallen, maar ondertussen weet hoe die de dingen voor elkaar kan krijgen en dat vrolijk toepast. Dat zijn vaak diegenen die leren te manipuleren en te liegen.

Al deze type kinderen gaan dus op de een of andere manier bepaalt gedrag vertonen, waar ze zelf geen idee van hebben, het is de normaalste zaak van de wereld. Maar dat is het niet, dat zal later pas blijken, op volwassen leeftijd. Allen gaan op hun eigen manier tegen iets in, tegen datgene wat ze moeten doen, ze liever niet willen, maar ze kunnen nergens naartoe. Er is geen uitweg.

Naarmate ze ouder worden, meer hun eigen ding kunnen gaan doen, ze zelf op stap kunnen gaan, zijn er veranderingen, maar datgene wat ze jarenlang tegen hebben gevochten, op hun manier, zit nu in hun systeem verankerd. Het moeten zijn zoals ze zouden moeten, dat zit er zo heftig in. Dat ze dit voor de voeten gaat lopen op een gegeven moment.

Lang blijven ze nog doen wat ze moeten doen, maar in hun zelf start een proces van innerlijke conflicten. Omdat ze niet doen wat ze zelf zouden willen, maar ook echt niet weten dat ze hier mee worstelen, lukken de dingen in hun leven ook niet. Want zolang als je niet doet wat goed is voor jezelf, sta je niet achter wat je doet en krijg je een leven met mislukkingen, die niet aan je ideaalbeeld voldoen.

Als we die mislukkingen zouden kunnen zien dat we iets in ons leven zouden moeten aanpassen, dan is de verandering snel in gang gezet. Maar helaas, omdat we vastzitten aan oude patronen, ons best moeten doen, of ons juist overal tegen afzetten, en daar de aandacht op leggen, gaan jaren voorbij, voordat er een keer een lamp gaat branden. Vaak gaat die lamp branden als we onszelf zo snoeihard tegenkomen, dat het leven in duisternis is gehuld. Dan gaan we zoeken naar het licht en dan komen we erachter dat we heel lang iets hebben gemoeten, wat voor de persoon zelf helemaal niet goed is.

Dan krabbelen we op, dat gaat eerst gepaard met veel boosheid en woede. Naarmate de tijd vordert, staken we die strijd ook, omdat we inzien dat we helemaal geen strijd hoeven te leveren, met niemand niet, ook niet met onszelf.

Het enige wat we moeten doen, is lief zijn voor onszelf en dat als basis zien voor de invulling van ons leven.

Wat zou het toch fijn zijn als we van kinds af aan zouden mogen doen wat bij ons hoort en past, veel leed, verdriet, pijn, ziektes zouden hiermee voorkomen kunnen worden.

Medium Von